Οικολογικοί θώκοι και εξέλιξη του ανταγωνισμού

Με τον όρο οικολογικός θώκος εννοούμε την περιοχή στην οποία αναπτύσσεται και επιβιώνει ένα είδος. Ο οικολογικός θώκος ή οικοθέση καταλαμβάνει συγκεκριμένα όρια τα οποία κυμαίνονται στη ζώνη φυσιολογικού αρίστου.

Οι οικοθέσεις των οργανισμών είναι δυνατό να μην έχουν κοινά σημεία μεταξύ τους (Ασύμπτωτες), να συμπίπτουν μόνο τα όρια τους (Εφαπτόμενες) ή να συμπίπτουν μερικά ή ολικά (Επικαλυπτόμενες).

Η μελέτη των αλληλεπιδράσεων των οικοθέσεων είναι πολύ σημαντική διότι επηρεάζονται άμεσα οι σχέσεις των οργανισμών. Οι αλληλεπιδράσεις των οργανισμών έχουν να κάνουν με τους παράγοντες που διαμορφώνουν το θώκο.

Στις περιπτώσεις των ασύμπτωτων και εφαπτόμενων οικοθέσεων επικρατούν συνήθως σχέσεις ουδετερότητας, σε αντίθεση με τις επικαλυπτόμενες που συναντώνται σχέσεις ανταγωνισμού. Αυτού του είδους ο ανταγωνισμός σχετίζεται με την εκμετάλλευση πόρων και την αποτελεσματικότερη χρησιμοποίησή τους, ή με την έμμεση/άμεση παρέμβαση των οργανισμών με σκοπό να απομακρύνουν τους ανταγωνιστές.

Η δύναμη της εξέλιξης έχει φροντίσει και σε αυτή την περίπτωση να φέρει την ισορροπία. Έτσι στη φύση προωθούνται καταστάσεις μείωσης του ανταγωνισμού και ευνοούν την συνύπαρξη των ειδών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο εξελικτικός διαχωρισμός των δύο φύλων στα ζωικά είδη και το πάρα πολύ μικρό ποσοστό ερμαφροδιτισμού ως προσπάθεια μείωσης του ενδοειδικού ανταγωνισμού και της καλύτερης αρμοστικότητας.

 

--

Πηγές:

εικόνα: godandscience.org

Soberón, J., and A. T. Peterson. 2005. Interpretation of models of fundamental ecological niches and species' distributional areas. Biodiversity Informatics 2:1-10

James M. Tiedje, Alan J. Sexstone, David D. Myrold, Joseph A. Robinson. Denitrification: ecological niches, competition and survival. Antonie van Leeuwenhoek January 1983, Volume 48, Issue 6, pp 569-583

Regina Conti, Mary Ann Collins, Martha L Picariello. The impact of competition on intrinsic motivation and creativity: considering gender, gender segregation and gender role orientation. Personality and Individual Differences. Volume 31, Issue 8, December 2001, Pages 1273–1289

Βιολόγος Α.Π.Θ - Κατεύθυνση Περιβαλλοντικής Βιολογίας.

MSc Ιατρική  Πληροφορική Α.Π.Θ.

Χρησιμοποιούμε cookies που μας επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας.
Κάνοντας κλικ στο "Συμφωνώ" ή συνεχίζοντας να χρησιμοποιείται την ιστοσελίδα bioximikos.gr συμφωνείτε με τη χρήση cookies.