Από το μενού "Γράψτε νέο άρθρο" στην αριστερή στήλη μπαίνετε στη σελίδα καταχώρησης νέου άρθρου.

 

Καρτέλα : ΑΡΘΡΟ

Τίτλος:

Συμπληρώστε τον τίτλο του άρθρου

Alias:

Αφήστε το κενό. Θα συμπληρωθεί αυτόματα αφού απθηκεύσετε

Κείμενο:

Εδώ γράψτε το άρθρο σας. Στο τέλος του κειμένου σημειώστε τις πηγές με link εφόσον πρόκειται για άρθρα στο διαδίκτυο.
Δε χρειάζεται να κάνετε μορφοποίηση, γιατί γίνεται αυτόματα, εκτός να θέλετε να τονίσετε κάποια σημεία με bold ή italic.

Εικόνες:

Aπό το εικονίδιο με μία εικόνα στα εργαλεία κειμένου ανοίγει ένα παράθυρο για ανέβασμα των εικόνων σας. Θα ανεβούν στον προσωπικό σας φάκελο.
Μαζί με τις πηγές του άρθρου σημειώστε και τις πηγές των εικόνων.
Το μέγεθος των εικόνων ή τουλάχιστον της κεντρικής εικόνας του άρθρου πρέπει να είναι πάνω από 800px (πλάτος) x 600px (ύψος).

 

Καρτέλα : EXTRA FIELDS

Παρακάμψτε αυτό το πεδίο

 

Καρτέλα : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κατηγορία: Επιλέξτε σε ποια θεματική κατηγορία ανήκει το άρθρο σας.

Παρακάμψτε τα υπόλοιπα πεδία

 

Καρτέλα : ΓΛΩΣΣΑ

Παρακάμψτε αυτό το πεδίο

 

Καρτέλα : ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

Μπορείτε να παρακάμψετε αυτά τα πεδία. Θα συμπληρωθούν από τον διαχειριστή.
Είναι τα μετα-δεδομένα του άρθρου. Δηλαδή μια σύντομη περιγραφή που συνήθως είναι η πρώτη πρόταση του άρθρου και οι λέξεις-κλειδιά.
*Τα σχετικά μεταξύ τους άρθρα έχουν κοινές λέξεις-κλειδιά. Για παράδειγμα: γράφουμε ορμόνη. όχι Ορμόνη, ή ορμονη, ή ορμόνες

 

Πατήστε Αποθήκευση!

Συγχαρητήρια καταχωρήσατε τον νέο σας άρθρο! Ευχαριστούμε, μόλις κάνατε τον Βιοχημικό πιο ενδιαφέροντα!

Θα το δουν οι διαχειριστές της σελίδας για έγκριση και δημοσίευση.