Αυτό προέκυψε από τη μελέτη 70 ανθρώπων που δεν είχαν εκτεθεί σε κάποιο κοινό αλλεργιογόνο, αλλά εμφάνισαν ιδιοπαθή αναφυλαξία.

Μια πολύ πρωτοποριακή λύση για το πρόβλημα της διάθεσης των πυρηνικών αποβλήτων.

Οι ιστοί και τα όργανα του σώματος μας απαρτίζονται από κύτταρα. Γνωρίζουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος του DNA ενός κυττάρου βρίσκεται στον πυρήνα του. Όμως, μέσα στο κύτταρο κατοικούν και μερικά μικρά οργανίδια, τα μιτοχόνδρια, που πιστεύεται ότι ξεκίνησαν ως ξεχωριστοί οργανισμοί με το δικό τους DNA (mtDNA) και πριν από περίπου 1,45 δισεκατομμύρια χρόνια εισήλθαν σε πρώιμα κύτταρα, τους άρεσε και δεν έφυγαν ποτέ. Από τότε αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του κυττάρου.

Εδώ κρύβεται και το κίνητρο των ποδηλατών να ψάχνουν για όλο και δυσκολότερες διαδρομές.