Από την ταυτοποίηση των αποτυπωμάτων φτάσαμε σήμερα στην ταυτοποίηση DNA. Ποιες μεθόδους χρησιμοποιούν τα εγκληματολογικά εργαστήρια για να ταυτοποιήσουν το γενετικό υλικό των δραστών με των υπόπτων;

DNA στην εγκληματολογία

Ανάλυση επαναλαμβανόμεων αλληλουχιών & πολυμορφισμών

Στο DNA μας υπάρχουν κάποιες αλληλουχίες 2-5 νουκλεοτιδίων, που επαναλαμβάνονται από 1 έως 30 φορές, οι λεγόμενες Variable Number Tandem Repeats (VNTRs). Για την εύρεση αυτών των επαναλήψεων χρησιμοποιούνται δύο μέθοδοι:

Στη μέθοδο Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP), ένα ένζυμο κόβει την αλληλουχία του DNA σε συγκεκριμένες θέσεις και ανάλογα με το μήκος των κομματιών που προκύπτουν, υπολογίζεται ο αριθμός των επαναλήψεων. Χρειάζεται σχετικά μεγάλο δείγμα DNA που να μην είναι επιμολυσμένο με βρωμιές.

Στη μέθοδο Short Tandem Repeat (STR), χρησιμοποιείται ένας ειδικός ανιχνευτής που προσδένεται στις ζητούμενες περιοχές.

Εκτός από τους μονοζυγωτικούς διδύμους η πιθανότητα δύο άνθρωποι να έχουν το ίδιο προφίλ επαναλήψεων και στις ίδιες θέσεις είναι πάνω από 1:1 δισεκατομμύριο. Γενικά, οι επαναλήψεις αλληλουχιών με 4-5 νουκλεοτιδία είναι πιο σπάνιες, γι αυτό και δίνεται βαρύτητα σε αυτές.

Μια άλλη παρόμοια τεχνική, η Single Nucleotide Polymorphism (SNP), εντοπίζει πολυμορφισμούς ενός νουκλεοτιδίου στην αλληλουχία του DNA και είναι χρήσιμη ιδίως όταν το δείγμα DNA είναι κακής ποιότητας ή μερικώς κατεστραμμένο.

Ανάλυση χρωμοσώματος Y

Στην περίπτωση που υπάρχει ανάμεικτο γενετικό υλικό από περισσότερους ανθρώπους και μάλιστα άντρες αναλύεται το χρωμόσωμα Y, που βρίσκεται μόνο στους άντρες και έχει μοναδική αλληλουχία στον καθένα. Επίσης μπορεί να δείξει και τη συγγένεια ανάμεσα στα διαφορετικά άτομα.

Ανάλυση μιτοχονδριακού DNA

Όταν τα δείγματα είναι παλιά όπως σε ανεξιχνίαστες υποθέσεις ή δεν έχουν κύτταρα με πυρήνα όπως είναι οι τρίχες, τα οστά και τα δόντια, δεν είναι δυνατή η ανάλυση του πυρηνικού DNA. Σε αυτές τις περιπτώσεις αναλύεται το DNA των μιτοχονδρίων, οργανιδίων που βρίσκονται στα κύτταρα.

 

--

Πηγές:

εικόνα © crimeandcrashmaps.com

DNA Evidence: Basics of Analyzing (nij.gov)

How DNA Evidence Works (science.howstuffworks.com)

Restriction fragment length polymorphism (en.wikipedia.org)

STR analysis (en.wikipedia.org)

Σχετικοί όροι:
1865. Ο Kekulé περιγράφει τη δομή του βενζολίου