Ένα πασίγνωστο χημικό αντιδραστήριο χρησιμοποιείται για πάνω από έναν αιώνα ως ξανθυντικό. Το οξυζενέ, από τη γαλλική λέξη oxygénée, σημαίνει οξυγονωμένο.

ξανθά μαλλιά

Αναφέρεται φυσικά στο οξυγονωμένο νερό, επειδή ο χημικός τύπος Η2Ο2 διαθέτει ένα άτομο οξυγόνου παραπάνω από το νερό το οποίο εκλύει. Έχει την εξής δράση: αποχρωματίζει την τρίχα σπάζοντας τον διπλό δεσμό στο μόριο της μελανίνης, στην οποία οφείλεται το χρώμα των μαλλιών. Το ξανθό χρώμα που απομένει οφείλεται στην κερατίνη της των μαλλιών, που αποκαλύπτεται έπειτα από την καταστροφή της μελανίνης.

Η ''ξανοικτική'' δράση του Η2Ο2 αξιοποιείται επίσης για τον αποχρωματισμό ξυλείας, χαρτιού και υφασμάτων. Σε υψηλή καθαρότητα και σε μικρές ποσότητες χρησιμοποιείται και στη βιομηχανία παρασκευής άλλων αντιδραστηρίων, στοματικών διαλυμάτων, αντισηπτικών, ακόμη και σε υγρά καύσιμα πυραύλων, λόγω της οξειδωτικής του δράσης.

Το Η2Ο2 υπάρχει σε κάθε κύτταρο των οργανισμών

Το ίδιο χημικό μόριο υπάρχει σε κάθε κύτταρο των οργανισμών και επιτελεί μια συγκεκριμένη λειτουργία. Παράγεται στα ουδετερόφιλα κύτταρα και με τη συμβολή του συμπλόκου της οξειδάσης της NADP-H (ανηγμένη μορφή του φωσφορικού νικοτιναμιδο-αδενινο-δινουκλεοτιδίου, η οποία οξειδώνεται από το Η2Ο2), οδηγεί στο σχηματισμό ελευθέρων ριζών και αντιμετωπίζει με οξείδωση τους παθογόνους μικροοργανισμούς.

Πληθώρα δημοσιευμένων συγγραμμάτων κατά τις δεκαετίες '70, '80 και '90, αναφέρεται στο Η2Ο2, ως ασφαλές και ευρείας χρήσης φάρμακο, χάρη στην ικανότητά του να οξυγονώνει τον οργανισμό. Πειραματικώς οι αναφορές αυτές δεν έχουν αποδειχθεί και ερευνώνται ακόμη και σήμερα. Στο πέρασμα του χρόνου οι γιατροί τάσσονται ένθερμοι υποστηρικτές του γράφοντας βιβλία και χαρακτηρίζοντάς το πανάκεια, ή κρατούν επιφυλακτική στάση επικαλούμενοι τις έρευνες που πραγματοποιούνται ακόμη και σήμερα.

Ποια είναι λοιπόν η δράση του Η2Ο2 κατά του καρκίνου;

Τα καρκινικά κύτταρα εξαπλώνονται σε περιβάλλον πτωχό σε οξυγόνο και θεωρήθηκε πως η ικανότητα του Η2Ο2 να απελευθερώσει οξυγόνο είναι η απάντηση στον καρκίνο. Όμως, λίγες είναι οι έρευνες που στηρίζουν με αποδείξεις αυτόν τον ισχυρισμό, καθώς τα αποτελέσματα δεν είναι ακόμη πειστικά και τα περιστατικά είναι μεμονωμένα, σύμφωνα με αναφορές διεθνών και εθνικών φορέων υγείας. Η ένεση, κατάποση, επάλειψη ή συνδυασμός με χημειοθεραπείες και ακτινοβολίες δεν έχει επικυρωθεί. Έχουν επικυρωθεί μέθοδοι σήμανσης πρωτεϊνών και συστατικών των κυττάρων με Η2Ο2, με σκοπό την ανίχνευσή τους και την in vitro αναστολή της ανάπτυξης των καρκινικών κυττάρων ή την απόπτωσή τους, και όχι την in vivo θεραπεία.

Σχετικοί όροι: