Αυτό το πορώδες υγρό μπορεί να απορροφά και να φυλακίζει διάφορα ανεπιθύμητα μόρια.

υγρό με τρύπες

Η δομή των μορίων είναι τέτοια που είναι σαν ενδιάμεσα να έχει τρύπες. Φανταστείτε κάτι σαν σφουγγάρι αλλά που να ρέει όπως το νερό.

Είναι σαν ένα κλουβί από άνθρακα, υδρογόνο και οξυγόνο.

Οι επιστήμονες ξεκίνησαν φτιάχνοντας το σχήμα των μορίων που θα συνέθεταν το υγρό έτσι ώστε αυτά να μην καλύπτουν όλο το κενό. Και παρατήρησαν ότι οι κενοί πόροι μπορούσαν να συγκρατούν μεγάλες ποσότητες αέρα.

Αν αυτό το υγρό διαλυθεί σε ένα άλλο υγρό, τα μόρια του άλλου υγρού είναι μεγαλύτερα από τα κλουβιά και δεν τα διαπερνούν. Έτσι τα κλουβιά μένουν κενά, έτοιμα να παγιδεύσουν μικρότερα μόρια όπως τα αέρια.

Τέτοια πορώδη υλικά χρησιμοποιούνται σε διάφορους κατασκευαστικούς κλάδους. Από τα πλαστικά μπουκάλια εμφιάλωσης μέχρι τα καύσιμα. Όμως μέχρι τώρα ήταν στερεά.

Μια πιθανή χρήση του πορώδους υγρού θα μπορούσε να είναι η απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα, του μεθανίου και άλλων αέριων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Ωστόσο χρειάζεται περαιτέρω ανάπτυξη και έρευνα για να χρησιμοποιηθεί.

 

--

Πηγές:

Giri, N., Del Pópolo, M. G., Melaugh, G., Greenaway, R. L., Rätzke, K., Koschine, T., ... & James, S. L. (2015). Liquids with permanent porosity.Nature, 527(7577), 216-220.