Το νερό και το λάδι δεν αναμειγνύονται μεταξύ τους. Το σαπούνι όμως τα συνδέει τόσο όσο να τα διαχωρίσει.

Τι είναι η πολικότητα ενός μορίου

Η πολικότητα ενός μορίου έχει να κάνει με τη γεωμετρία του μορίου. Τα πολικά μόρια είναι ασύμμετρα και σε ηλεκτραρνητικότητα και σε γεωμετρία.

Προκειμένου ένα μόριο να είναι πολικό, πρέπει να δημιουργείται δίπολο, ένας διαχωρισμός φορτίου στο μόριο σε μια πιο θετική περιοχή και μια πιο αρνητική περιοχή. Οι δύο πόλοι σχηματίζονται καθώς τα εξωτερικά ηλεκτρόνια περνούν περισσότερο χρόνο γύρω από το στοιχείο που είναι πιο ηλεκτραρνητικό και έτσι δημιουργείται ένας διαχωρισμός φορτίου στο μόριο, σε ένα μερικώς αρνητικό φορτίο στην πιο ηλεκτραρνητική πλευρά του μορίου και ένα μερικώς θετικό φορτίο στη λιγότερο ηλεκτραρνητική πλευρά.

Γιατί το νερό μόνο του δεν μπορεί να διαλύσει τα λίπη;

Τα μερικώς θετικά και μερικώς αρνητικά φορτία νερού συντάσσονται μαζί σε ένα είδος υγρού κρυστάλλου, ώστε να επιτύχουν μείωση της ενέργειας του συστήματος. Αν ρίξουμε λάδι σε ένα δοχείο με νερό, το νερό τρελαίνεται. Τα έλαια, που αποτελούνται κυρίως από μη πολικά μόρια, οπότε ξαφνικά εκεί που κάθεται ήρεμο το νερό με τα πολικά του μόρια σε τέλεια διάταξη, δέχεται επίθεση από μια αφόρτιστη μάζα. Το νερό κάνει ό, τι μπορεί για να ελαχιστοποιήσει την επιφάνεια του οπότε αποβάλλει τα σταγονίδια ελαίου. 

Από την άλλη, αν προσθέσουμε πολικά υλικά στο νερό, αυτό ενθουσιάζεται, καθώς τα πολικά μόρια νερού προσπαθούν να ανακατευτούν με όποια άλλα φορτία μπορούν να βρουν. Στην περίπτωση των ιοντικών στερεών, η μερικώς αρνητικά φορτισμένη πλευρά του οξυγόνου περιβάλλει τα θετικά ιόντα, ενώ η μερικώς θετικά φορτισμένη πλευρά του υδρογόνου περιβάλλει τα αρνητικά ιόντα, διαλύοντας τους κρυστάλλους σε ελεύθερα κινούμενα ιόντα.

Το σαπούνι αποτελείται από υβριδικά μόρια, έχουν τόσο πολικές όσο και μη πολικές περιοχές. Έτσι, το σαπούνι είναι ικανό να διαλύει τα λιπαρά μέρη του βουτύρου, που είναι μη πολικά, και στη συνέχεια να φέρει τις πολικές πλευρές προς τα έξω, επιτρέποντας να ξεπλυθεί από τα μόρια νερού.