Το κλειδί για να κάνουμε τα χημικά και τα φυτοφάρμακα, που απελευθερώνουμε με εναέρια μέσα στις καλλιέργειες, λιγότερο βλαβερά είναι μια μαθηματική εξίσωση που υπολογίζει μια βασική ιδιότητα των σταγονιδίων.

Όταν ψεκάζουμε με υγρά σταγονίδια μπορούν να αναμειχθούν με τον αέρα και να μεταφερθούν και σε άλλα ανεπιθύμητα σημεία επιμολύντοντάς τα. Για να το αποτρέψουμε αυτό πρέπει η χημική σύσταση του υγρού να αποτρέπει τη διασπορά του

Αρκετοί παράγοντες επηρεάζουν το σχηματισμό ενός σταγονιδίου. Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν το σχηματισμό ενός σταγονιδίου, είναι το ιξώδες της επιφάνειας του. Κάτι που όμως είναι δύσκολο να μετρήσουμε διότι δεν έχουμε αναπτύξει τέτοια όργανα μέτρησης.

Τα φυτοφάρμακα περιέχουν κάποια πρόσθετα, που ονομάζονται επιφανειοδραστικά. Αυτά τα μόρια αντιστέκονται μεταξύ τους το ένα το άλλο στην επιφάνεια ενός υγρού, γεννώντας τη δύναμη του ιξώδους που δίνει αντίσταση στη ροή. Και όσο αυξάνεται το ιξώδες, τόσο πιο συμπαγές γίνεται το σταγονίδιο.

Μηχανικοί από το Purdue University βρήκαν ένα τρόπο να μετρήσουν το ιξώδες της επιφάνειας ενός υγρού, δίνοντας τέλος σε έρευνες μιας ολόκληρης δεκαετίας από επιστήμονες σε όλο τον κόσμο.

Η εικόνα μιας σταγόνας που τεντώνεται ως το σημείο που αρχίζει να διασπάται, έδωσε τις μεταβλητές που χρειάζεται η μαθηματική εξίσωση για να υπολογίσει το ιξώδες της.

droplet stretch Hansol Wee, Brayden W. Wagoner, Pritish M. Kamat, and Osman A. Basaran

Η μηχανική των υγρών είναι ένα μεγάλο κομμάτι της βιομηχανίας καθώς βρίσκεται σε καίριους κλάδους όπως η γεωργία, η ιατρική περίθαλψη, η ενέργεια. Μέχρι σήμερα, το γεγονός ότι δε μπορούσαμε να υπολογίσουμε με ακρίβεια το ιξώδες των υγρών έθετε περιορισμούς τόσο στην ασφάλεια όσο και στην ακρίβεια των μηχανημάτων που κατασκευάζαμε.

Η μαθηματική εξίσωση θα μπορούσε να βοηθήσει και τις βλαβερές επιπλοκές στην υγεία των εργαζομένων στα εργοστάσια παραγωγής μελάνης για εκτυπωτές, καθώς κατά την παραγωγή τους, σταγονίδια δραπετεύουν στον αέρα και τον επιμολύνουν, προκαλώντας αναπνευστικά προβλήματα. Ενώ επίσης θα βελτίωνε την ακρίβεια και την απόδοσή και των 3D εκτυπωτών.

Πλέον θα μπορούμε να μετρήσουμε με ακρίβεια το ιξώδες του υγρού και να τροποποιήσουμε τη χημική του σύσταση ώστε να αποτρέψουμε μια ελαττωματική κατασκευή.