Τα τελευταία χρόνια οι σεισμοί στις Η.Π.Α. παρουσιάζουν μια πρωτοφανή αύξηση, ακόμη και σε περιοχές που δε θεωρούνται σεισμογενείς, όπως το Τέξας και η Οκλαχόμα.

εξόρυξη πετρελαίου

Φαίνεται από δύο πρόσφατες μελέτες ότι η εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτή τη σεισμική δραστηριότητα.

Οι σεισμοί μπορεί να προκληθούν από διάφορους παράγοντες. Από φυσικές μετακινήσεις των τεκτονικών πλακών, μετακίνηση των επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων, εισροή ή αφαίρεση υγρών λόγω βιομηχανικής δραστηριότητας.

oil drillingΓια την εξόρυξη πετρελαίου ή αερίου απαιτείται σπάσιμο πολλών στιβάδων πετρωμάτων με υψηλή πίεση ενός μίγματος νερού, άμμου και χημικών.

Καθώς το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο αναδύονται, ανεβαίνουν προς τα πάνω και τα υγρά αυτά, που ως λύματα εναποτίθενται σε πηγάδια απορριμάτων (disposal wells). 

Τους σεισμούς, ωστόσο, δεν προκαλεί η ίδια η εφαρμογή υψηλής πίεσης στα πετρώματα για να γίνει η εξόρυξη, αλλά η ταχεία έγχυση των υγρών λυμάτων στα πηγάδια, που μπορεί να φθάσουν τα εκατοντάδες εκατομμύρια γαλόνια.

Πιο αναλυτικά, ο συνδυασμός παραγωγής αυτού του μίγματος και έγχυσης των λυμάτων κοντά στο ρήγμα εξόρυξης, δημιουργεί στο υπέδαφος τέτοιες πιέσεις που οδηγούν σε σεισμούς.

Αυτή η διαπίστωση δεν είναι καινούρια. Σχεδόν 100 χρόνια πριν άρχισε να φαίνεται ότι η ανθρώπινη γεωμηχανική δραστηριότητα είχε τέτοιες επιπτώσεις.

Αυτό που χρειάζεται να καταλάβουν οι μηχανικοί είναι ποια είναι τα αδύναμα σημεία της διαδικασίας που οδηγούν σε σεισμό και τι χρειάζεται να γίνει για να αποτραπούν.

--

Πηγές:

η εικόνα εξωφύλλου ανήκει στο: alphaomegatranslations.com

σχήμα εξόρυξης πετρελαίου και εναπόθεσης λυμάτων : epa.gov

Oklahoma. Seismicity Map - 1970 to May 27, 2015 (earthquake.usgs.gov)

Jessica Robertson, Mark Petersen. New Insight on Ground Shaking from Man-Made Earthquakes. 4/23/2015 (usgs.gov)

Richard D. Andrews. Oklahoma Geological Survey 21/4/2015 (wichita.ogs.ou.edu)

Hornbach, M. J., DeShon, H. R., Ellsworth, W. L., Stump, B. W., Hayward, C., Frohlich, C., ... & Luetgert, J. H. (2015). Causal factors for seismicity near Azle, Texas. Nature communications, 6.

Pratt, W. E., & Johnson, D. W. (1926). Local subsidence of the Goose Creek oil field. The Journal of Geology, 577-590.