Τα όρια που φυτρώνουν τα δέντρα διαφέρουν από δύση σε ανατολή, αλλά σε γεωγραφικό πλάτος 30°N με 20°S είναι σχετικά σταθερά. Όμως, όσο απομακρυνόμαστε τα όρια αποκλίνουν σημαντικά.

βουνοκορφή

Οι χαμηλές θερμοκρασίες, η έλλειψη πίεσης και υγρασίας είναι οι λόγοι που δε φυτρώνουν δέντρα στις κορυφές των βουνών.

Έχει παρατηρηθεί ότι τα όρια ακολουθούν τα όρια του χιονιού, που σημαίνει ότι η θερμοκρασία παίζει το μεγαλύτερο ρόλο. Υπό χαμηλές θερμοκρασίες, κάτω από 7°C, οι σπόροι δεν μπορούν να πολλαπλασιαστούν και να βλαστήσουν.

Ακόμη, η ηλιοφάνεια και οι άνεμοι που επικρατούν σε ένα βουνό είναι δύο ακόμη παράγοντες που εμποδίζουν την ανάπτυξή τους.

Τέλος, η κλιματική αλλαγή έχει αλλάξει και αυτή το τοπίο των δασών και μαζί τα όρια που φυτρώνουν τα δέντρα. Μάλιστα, οι επιστήμονες παρακολουθώντας τη διαμόρφωση των δασών παίρνουν πολλές πληροφορίες για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

 

--

Πηγές:

η εικόνα ανήκει στο: commons.wikimedia.org

Why Trees Don't Grow On Mountaintops (testtube.com)