Οι αυξημένες θερμοκρασίες λόγω της κλιματικής αλλαγής θα μειώσουν την παραγωγή βασικών καλλιεργειών από τις οποίες εξαρτάται ολόκληρη η ανθρωπότητα.

καλλιέργεια καλαμποκιού

Μιλώντας με νούμερα, υπολογίζεται ότι η παραγωγή του σιταριού θα μειωθεί κατά 6%, του ρυζιού κατά 3,2%, του καλαμποκιού κατά 7,4%, και της σόγιας κατά 3,1%. 

Και έχει ήδη ξεκινήσει...

Τα τελευταία χρόνια, η αύξηση της παραγωγής έχει επιβραδυνθεί ή σταματήσει σε περιοχές σε όλες τις πλευρές της Γης.

Όσοι το αμφισβητούν, υποστηρίζουν ότι η αύξηση των επιπέδων COστην ατμόσφαιρα, θα αυξήσει τις παραγωγές. Επειδή διεγείρει την ανάπτυξη του φυτού, εφόσον θα υπάρχει επάρκεια θρεπτικών συστατικών. Δεν υπολογίζουν όμως την αύξηση της θερμοκρασίας. 

Η υψηλή θερμοκρασία θα κάνει τα φυτά να κλείσουν τα στόματά τους. Τα στόματα είναι πόροι των φυτών και χρησιμεύουν στην ανταλλαγή αερίων και υγρασίας στην ατμόσφαιρα. Αν λοιπόν παραμένουν κλειστά θα διατηρούν το νερό αλλά θα σταματήσουν να απορροφούν CO2.

Παράλληλα, οι υψηλές θερμοκρασίες θα αυξήσουν τις ανάγκες των φυτών σε νερό και τα κύματα καύσωνα θα ευνοήσουν την επέκταση παρασίτων και ζιζανίων.

Αν και θα παραταθεί η περίοδος καλλιέργειας, αυτό που ανησυχεί τους επιστήμονες είναι ότι δεν ξέρουν τι θα προκαλέσει ο συνδυασμός θερμοκρασίας, βροχοπτώσεων και αυξημένου CO2. Κάθε φυτό θα αποκριθεί διαφορετικά και ανάλογα με την περιοχή που καλλιεργείται θα διαμορφωθούν σχετικές στρατηγικές. Ίσως δημιουργηθούν ζώνες καλλιέργειας συγκεκριμένων φυτών ανάλογα με τη γεωγραφία και το κλίμα της εκάστοτε περιοχής.

 

--

Πηγές:

  1. Zhao, C., Liu, B., Piao, S., Wang, X., Lobell, D. B., Huang, Y., ... & Durand, J. L. (2017). Temperature increase reduces global yields of major crops in four independent estimates. Proceedings of the National Academy of Sciences, 201701762.
  2. Stomata support plant survival and impact global environment. washington.edu