Το διάγραμμα αυτό αποτελεί σπουδαίο εργαλείο και αποτελεί κριτήριο για το χαρακτηρισμό του κλίματος στο πέρας του χρόνου και είναι ενδεικτικό του κλίματος κάθε περιοχής.

τροπικός
omvrothermiko diagrammaΤι είναι ένα ομβροθερμικό διάγραμμα;

Το ομβροθερμικό διάγραμμα από τους Bagnouls – Gaussen  είναι η γραφική απεικόνιση του συσχετισμού της βροχόπτωσης σε mm και της θερμοκρασίας σε Cο. Σε αυτό διακρίνουμε δύο καμπύλες, η μία αντιπροσωπεύει τη βροχόπτωση και η άλλη τη θερμοκρασία.

Όσο και αν φαίνεται απλό, το διάγραμμα αυτό αποτελεί σπουδαίο εργαλείο και αποτελεί κριτήριο για το χαρακτηρισμό του κλίματος στο πέρας του χρόνου. Επίσης είναι ενδεικτικό του κλίματος κάθε περιοχής, δηλαδή μπορεί να χαρακτηρίσει ένα οικοσύστημα ως εύκρατο, τροπικό κτλ.

Για παράδειγμα το ομβροθερμικό διάγραμμα ενός εύκρατου οικοσυστήματος λογικά θα πρέπει τους θερινούς μήνες να χαρακτηρίζεται από υψηλές θερμοκρασίες και χαμηλή βροχόπτωση ενώ τους χειμερινούς το αντίθετο.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το εμβαδό που περικλείεται ανάμεσα στις καμπύλες βροχόπτωσης και θερμοκρασίας αντιστοιχεί στους ξηρούς μήνες. Στα σημεία στα οποία τέμνονται οι δυο καμπύλες η ποσότητα του νερού που χάνεται είναι περίπου ίση με την ποσότητα του νερού που κερδίζεται μέσω της βροχόπτωσης.

 

--

Πηγές:

εικόνα εξωφύλου © Touristmaker.com

η εικόνα του διαγράμματος ανήκει στο Δασαρχείο Θάσου (users.otenet.gr/~dasthass)

M. Meher-Homji. A diagram for depicting the interyearly variability in bioclimatic factors. International Journal of Biometeorology. December 1970, Volume 14, Issue 4, pp 343-347

Mirvjena Kellezi, Merita Stafasani, Ylli Kortoci. Evaluation of Biomass Supply Chain from Robinia pseudoacacia L. SRF Plantations on Abandoned Lands. Journal of Life Sciences 6 (2012) 187-193