Και όμως υπάρχει! Φυσικά δεν πρόκειται για το συνηθισμένο κλασσικό χιόνι που όλοι γνωρίζουμε. Το θαλάσσιο "χιόνι" ονομάστηκε έτσι από τους Suzuki και Kato το 1953, όταν παρατήρησαν από ειδικό υποβρύχιο θάλαμο συσσωματώματα σωματιδιακού υλικού στη θάλασσα.

Θαλάσσιο Χιόνι

Όταν τα συσσωματώματα αυτά (νυφάδες) έχουν διαστάσεις μεγαλύτερες από 0,5mm τότε λέμε πως έχουμε θαλάσσιο χιόνι. Το θαλάσσιο χιόνι σχηματίζεται σε δύο τύπους ανάλογα με την προέλευση των σωματιδίων, είτε άμεσα λόγω αύξησης του φυτοπλαγκτού ή ζωοπλαγκτού που φέρει ζελατινώδη περιβλήματα, είτε με τη βιολογική και φυσική συσσωμάτωση μικρότερων σωματιδίων. Ανάλογα με τον τύπο σχηματισμού έχουμε και διαφορετικό τύπο χιονιού.

Το Θαλάσσιο «Χιόνι» έχει κάνει την εμφάνισή του και στο Βόρειο Αιγαίο κατά τη διάρκεια θερμών περιόδων, όπου παρατηρήθηκαν και οι δύο τύποι σχηματισμού.

 

--

Πηγή:

Μ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ – ΓΟΥΝΗ. ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ – ΜΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΧΙΝ

Honjo, S., Doherty, K. W., Agrawal, Y. C., & Asper, V. L. (1984). Direct optical assessment of large amorphous aggregates (marine snow) in the deep ocean.Deep Sea Research Part A. Oceanographic Research Papers, 31(1), 67-76.

η εικόνα ανήκει στο ocean.si.edu