Είναι επίσημο. Η Διεθνής Ένωση Καθαρής και Εφαρμοσμένης Χημείας (IUPAC), ενέκρινε τα νέα προτεινόμενα ονόματα για τα στοιχεία 113, 115, 117 και 118.

4 νέα στοιχεία του περιοδικού πίνακα
Παρακαλώ καλωσορίστε στον περιοδικό πίνακα τα στοιχεία: nihonium(Nh), moscovium(Mc), tennessine(Ts) και oganesson(Og).

Από την αρχή του 19ου αιώνα, ο αριθμός των γνωστών στοιχείων αυξανόταν σταθερά, ολοκληρώνοντας σήμερα τον Περιοδικό Πίνακα μέχρι και το στοιχείο 118.

Το Oυράνιο (αριθμός 92) είναι το βαρύτερο στοιχείο που υπάρχει στην Γη σε μια αξιόλογη ποσότητα. Όλα τα διαδοχικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων και των νέων τεσσάρων υπερβαρέων στοιχείων, έχουν δημιουργηθεί σε εργαστήριο.

Η σύνθεση υπερβαρέων πυρήνων πραγματοποιείται στο εργαστήριο μέσω αντιδράσεων σύντηξης βαρέων ιόντων. Δηλαδή, τα άτομα δύο διαφορετικών στοιχείων συγκρούονται με την ελπίδα να ενωθούν σε ένα βαρύ στοιχείο.

Οι επιστήμονες δημιούργησαν τα νέα στοιχεία από το 2002-2010, αλλά δεν ήταν μέχρι το Δεκέμβριο του 2015 που η IUPAC αναγνώρισε επίσημα τις ανακαλύψεις. Μέχρι εκείνη την στιγμή, τα τέσσερα αυτά στοιχεία ήταν γνωστά με τους ατομικούς αριθμούς τους 113, 115, 117 και 118 ή με τα προσωρινά ονόματα τους ununtrium (Uut), ununpentium (Uup), ununseptium (Uus) και ununoctium (Uuo) αντίστοιχα. Στη συνέχεια, τον Ιούνιο του 2016, οι επιστήμονες που ανακάλυψαν τα στοιχεία απέστειλαν τα προτεινόμενα ονόματά και το Νοέμβριο του 2016 η IUPAC τα ενέκρινε.

Όπως ορίζεται από τη IUPAC, οποιοδήποτε νέο στοιχείο πρέπει να ονομάζεται από:

α) μια μυθολογική έννοια ή φυσιογνωμία (ή αστρονομικό αντικείμενο)

β) ένα ορυκτό ή μια παρόμοια ουσία

γ) ένα μέρος ή γεωγραφική περιοχή

δ) μία ιδιότητα του στοιχείου

ε) ένα επιστήμονα

Η κατάληξη των ονομάτων προκύπτει ιστορικά από τη χημική σύσταση των στοιχείων:

«-ium» για τα στοιχεία 113 και 115, όπως ισχύει για όλα τα νέα στοιχεία των ομάδων 1-16

«-ine» για το στοιχείο 117 που ανήκει στην ομάδα 17

«-on» για το στοιχείο 118 που ανήκει στην ομάδα 18

Σύμφωνα με την παράδοση, τα νέα στοιχεία πήραν το όνομα τους από μια θέση ή γεωγραφική περιοχή, ή ένα επιστήμονα. Τρία από τα στοιχεία, το Nihonium, το Moscovium και το Tennessine, πήραν το όνομά τους από το μέρος όπου ανακαλύφθηκαν, δηλαδή από την Ιαπωνία (Nihon στα Ιαπωνικά), τη Μόσχα, και το Τενεσί. Το τέταρτο, το Oganesson, ονομάστηκε έτσι από τον Ρώσο πυρηνικό επιστήμονα Yuri Oganessian.

Τα σχόλια από το ευρύ κοινό, ακόμη και από μαθητές Λυκείου, την περίοδο που μελετούνταν τα πιθανά ονόματα ήταν πάρα πολλά. Εκτός από εκείνους που συμφωνούσαν πλήρως, ελήφθησαν και παρατηρήσεις από μεγάλες ομάδες ανθρώπων που πρότειναν άλλα ονόματα. Ωστόσο, αυτές οι προτάσεις δεν θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές, γιατί σύμφωνα με την παράδοση, μόνο οι ερευνητές έχουν το δικαίωμα να προτείνουν ονόματα και σύμβολα.

Με την προσθήκη αυτών των τεσσάρων στοιχείων, η 7η περίοδος (οριζόντια σειρά) του περιοδικού πίνακα έχει τελικά ολοκληρωθεί. Τυχόν νέα στοιχεία που θα ανακαλυφθούν στο μέλλον θα απαιτήσουν πρόσθετη περίοδο.

 

--

Πηγές:

IUPAC ANNOUNCES THE NAMES OF THE ELEMENTS 113, 115, 117, AND 118. iupac.org

IUPAC IS NAMING THE FOUR NEW ELEMENTS NIHONIUM, MOSCOVIUM, TENNESSINE, AND OGANESSON. iupac.org

φαινόμενον:::: Περίοδος Δ, Τεύχος 21, Αύγουστος 2014. Περιοδική έκδοση του Τμήματος Φυσικής Α.Π.Θ. (προεδρία Κ. Χρυσάφη)

Σχετικοί όροι: