Μια θεωρία που προσπαθεί να εξηγήσει την προέλευση των πλαστιδίων των φυτών, όπως είναι οι χλωροπλάστες και τα μιτοχόνδρια.

η ιστορία της Γης

Η θεωρία διατυπώθηκε για πρώτη φορά το 1910 από τον Ρώσο βοτανολόγο Konstantin Mereschkowski και αναπτύχθηκε περαιτέρω από την Lynn Margulis το 1967. Υποστηρίζει ότι οι χλωροπλάστες και τα μιτοχόνδρια υπήρξαν κάποτε ανεξάρτητοι οργανισμοί, και ότι πριν από περίπου 1,5Χ109 χρόνια ανέπτυξαν συμβιωτική σχέση με πρωτοευκαρυωτικούς οργανισμούς. Έτσι τα μιτοχόνδρια ίσως να προέρχονται από τα πρωτεοβακτήρια ενώ οι χλωροπλάστες από φωτοσυνθετικά βακτήρια, τα κυανοβακτήρια.

Μερικά δεδομένα που συνηγορούν στη θεωρία της ενδοσυμβίωσης είναι ότι τα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες είναι παρόμοια σε δομή και μέγεθος με τα βακτήρια. Και τα δύο οργανίδια φέρουν διπλή μεμβράνη, πιθανώς η εξωτερική να είναι ευκαρυωτικής προέλευσης, ενώ η εσωτερική προκαρυωτικής. Και τα δύο οργανίδια έχουν δικό τους γενετικό υλικό και είναι μερικώς αυτόνομα. Οι πληροφορίες για την κωδικοποίηση των περισσότερων πρωτεϊνών και για τα δύο οργανίδια βρίσκονται στον πυρήνα, ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις οι πληροφορίες για ολόκληρες οι πρωτεΐνες ή μέρος μίας πρωτείνης υπάρχουν μόνο στο DNA των οργανιδίων. Τέλος, ο μηχανισμός για την μεταγραφή και τη μετάφραση που διαθέτουν είναι προκαρυωτικής φύσης.

 

--

Πηγές:

Σταμάτης Ν. Αλαχιώτης. Εισαγωγή στην εξέλιξη. Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη. 2007

Τσέκος Β. Ιωάννης. Φυσιολογία Φυτών, Δεύτερη Έκδοση. Εκδοτικός Oίκος Αδελφών Κυριακίδη. 2004

Σχετικοί όροι:
1817. Αναγνωρίζεται το μόριο της χλωροφύλλης