Η συνεξέλιξη αφορά την κοινή πορεία δύο οργανισμών τα οποία εξελίσσονται ταυτόχρονα στο πέρας του χρόνου ως απόκριση στην αλληλένδετη αμφίδρομη εξελικτική πίεση του ενός ως προς το άλλο.

κολιμπρί

Αυτό το φαινόμενο μάλιστα είναι εξαιρετικά σημαντικό και ζωτικής σημασίας για τα είδη αφού προκαλείται ως απόκριση στην τυχόν απειλή, η αναγκαιότητα αλλαγής του ενός είδους λόγω εξέλιξης του άλλου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα συνεξέλιξης αποτελούν ο θηρευτής και η λεία του καθώς και τα παράσιτα με τους ξενιστές τους.

Έτσι στην περίπτωση θηράματος και θηρευτή μπορεί το θήραμα να αναπτύξει καλύτερους μηχανισμούς διαφυγής και έτσι ο θηρευτής να ωθηθεί προς βελτίωση των ικανοτήτων θήρευσης προκειμένου να εξασφαλίσει τη λεία.

 

--

Πηγές:

η εικόνα ανήκει στο: Charlesjsharp (wikipedia.org)

Ernst Mayr. Τι είναι η Εξέλιξη, μετάφραση: Μαρίνα Λαντζούνη. Κάτοπτρο

Paul R. Ehrlich and Peter H. Raven. Butterflies and Plants: A Study in Coevolution. Evolution. Vol. 18, No. 4 (Dec., 1964), pp. 586-608

Joseph H. Connell. Diversity and the Coevolution of Competitors, or the Ghost of Competition Past. Oikos. Vol. 35, Fasc. 2 (Oct., 1980), pp. 131-138