Οι κροκόδειλοι αποτελούν εξέλιξη του αθροίσματος των Αρχοσαυρίων, τα οποία ήταν χερσαία ερπετά του Μεσοζωικού αιώνα και από τα οποία προήλθαν και τα σημερινά πτηνά.

δεινόσαυροι

Η πιο σημαντική ομάδα αρχαίων ερπετών είναι τα Θηκοδόντια τα οποία συναντούνται στην τριάσια περίοδο και από τα οποία προήλθαν και οι γνωστοί σε όλους μας Δεινόσαυροι.

Όπως προείπαμε οι μόνοι επιζώντες των Αρχοσαυρίων είναι η τάξη Crocodilia στην οποία ανήκουν και οι κροκόδειλοι.

thecodonts

η εικόνα ανήκει στο txtwriter.com

Η τάξη Crocodilia περιλαμβάνει τους αλιγάτορες, τους κροκόδειλους και τους γκαβιάλες. Κάθε μία από αυτές τις οικογένειες περιλαμβάνει λιγοστά είδη.

Η τάξη των Crocodilia περιλαμβάνει χαρακτηριστικά που τα ξεχωρίζουν από τις σαύρες αν και η εξωτερική δομή τους μοιάζει πολύ.

Παρόλα αυτά το χαρακτηριστικό που τους συνδέει με τα Αρχοσαύρια και συγκεκριμένα με τα Θηκοδόντια είναι η ύπαρξη θηκοδοντιών και στους κροκόδειλους, δηλαδή δόντια τοποθετημένα μέσα σε φατνία-θήκες.

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι είναι ζώα ωοτόκα και γεννούν από 20 έως 70 αυγά ενώ η θερμοκρασία του περιβάλλοντος καθορίζει το φύλο των απογόνων.

--

Πηγές:

η εικόνα εξωφύλλου ανήκει στο redeye-syndicate.com

Πασχαλίνα Κυριακοπούλου-Σκλαβούνου. Μορφολογία και Συστηματική Χορδωτών-Αμφίβια και Ερπετά. Έκδοση: τμήμα εκδόσεων ΑΠΘ, 2004- 2005

Paul C. Sereno. Basal Archosaurs: Phylogenetic Relationships and Functional Implications. Journal of Vertebrate Paleontology. Volume 11,Supplement 004, 1991

T. S. KEMP. Haemothermia or Archosauria? The interrelationships of mammals, birds and crocodiles. Zoological Journal of the Linnean Societ. Volume 92, Issue 1, pages 67–104, January 1988