Πιο έξυπνα, πιο ψηλά και με καλύτερη εκπαίδευση φαίνεται να είναι στο μέσο όρο, τα παιδιά που γεννιούνται από γονείς που έχουν προγόνους με μακρινή συγγένεια.

έξυπνα παιδιά

Η διαπίστωση έγινε σε μία έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο που αναλύθηκαν 110 γενετικές μελέτες σε δείγμα συνολικά 350.000 ατόμων από την Αφρική, την Ασία, της Ευρώπη και τη Νότιο Αμερική.

Όταν οι γονείς είναι μακρινοί συγγενείς...

Είτε μιλάμε για τα ζώα είτε για τους ανθρώπους, η γενετική ποικιλομορφία είναι αυτή που δίνει το πλεονέκτημα στην επιβίωση. Οι γονείς που είναι πολύ μακρινοί συγγενείς μεταξύ τους κληροδοτούν στους απογόνους τους διαφορετικά γενετικά χαρακτηριστικά, διευρύνοντας τη γενετική τους ποικιλομορφία.

Όταν οι γονείς είναι κοντινοί συγγενείς...

Για αιώνες, ξέραμε ότι όσο πιο κοντινοί συγγενείς ήταν οι γονείς τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα είχαν οι απόγονοι να εμφανίσουν γενετικές ασθένειες, όπως κώφωση, νόσους του αίματος, φυσικές παραμορφώσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί αυξάνονται οι πιθανότητες το παιδί να κληρονομήσει ακριβώς τα ίδια γονίδια και από τους δύο γονείς. Έτσι ακόμη και υπολειπόμενα χαρακτηριστικά είναι πιθανότερο να εμφανιστούν σε ομοζυγωτία και να εκφραστούν.

Αυτές τις περιπτώσεις ανέλυσαν οι επιστήμονες και παρατήρησαν ότι πιο ισχυρή εξάρτηση από τη γενετική ποικιλομορφία έχουν το ύψος, η πνευμονική λειτουργία, η γνωστική ικανότητα και το μορφωτικό επίπεδο.

Για παράδειγμα, στο μέσο όρο τα παιδιά πρώτων εξαδέλφων ήταν κοντύτερα κατά 1,2cm και είχαν 10 μήνες λιγότερης τυπικής εκπαίδευσης από τα άλλα.

Η γενετική ποικιλομορφία και το Φαινόμενο Flynn

Αυτές οι παρατηρήσεις φαίνεται να ερμηνεύουν και το Φαινόμενο Flynn, το οποίο περιγράφει την αυξανόμενη ευφυΐα από γενιά σε γενιά στη διάρκεια του 20ου αιώνα. Αυτό το φαινόμενο οφείλεται σε πολλούς κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες, όπως η καλύτερη μόρφωση και η σωστή διατροφή. Φαίνεται όμως και η γενετική ποικιλομορφία ίσως παίζει κάποιο ρόλο.

Η γνωστική μας ικανότητα εξαρτάται και από πολλούς περιβαλλοντικούς παράγοντες και στο μέλλον χρειάζεται να διευκρινιστεί τι ρόλο παίζει ο καθένας.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας είναι ότι δε βρέθηκε συσχετισμός της γενετικής ποικιλομορφίας με κάποια θέματα υγείας, όπως η υψηλή χοληστερόλη, η πίεση του αίματος, ο διαβήτης.

 

--

Πηγές:

η εικόνα ανήκει στο: time.com

Joshi, P. K., Esko, T., Mattsson, H., Eklund, N., Gandin, I., Nutile, T., ... & Perry, J. R. (2015). Directional dominance on stature and cognition in diverse human populations. Nature, 523(7561), 459-462.