Η κοινή σφήκα Polybia paulista παράγει ένα δηλητήριο για να προστατευθεί από τους εχθρούς της, που περιέχει έναν πολύ ισχυρό αντικαρκινικό παράγοντα.

Polybia paulista

Η εν λόγω τοξίνη, φέρει το όνομα MP1 (Polybia-MP1) και σκοτώνει επιλεκτικά μόνο καρκινικά κύτταρα.

Ο φυσιολογικός ρόλος της τοξίνης είναι να προστατεύει τη σφήκα από τους παθογόνους μικροοργανισμούς, διαταράσσοντας την κυτταρική τους μεμβράνη. Κατά σύμπτωση φαίνεται ότι προστατεύει και τους ανθρώπους από τον καρκίνο. Έχει φανεί ότι αναστέλλει την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων στον προστάτη και την ουροδόχο κύστη, καθώς και λευχαιµικών κυττάρων που είναι ανθεκτικά σε πολλά άλλα φάρμακα.

Πώς επιτίθεται η τοξίνη στα καρκινικά κύτταρα

Αλληλεπιδρά με λιπίδια που είναι διαφορετικά κατανεμημένα στη μεμβράνη των καρκινικών κυττάρων. Έτσι δημιουργεί πόρους στη μεμβράνη από τους οποίους διαφεύγουν τα απαραίτητα συστατικά για τη λειτουργία του κυττάρου οπότε τελικά αυτό πεθαίνει.

Αυτή η μεθοδολογία θα μπορούσε να αποτελέσει μία εντελώς νέα κατηγορία καρκινικής θεραπείας. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες που επιτίθενται με διαφορετικό τρόπο στα καρκινικά κύτταρα.

Πώς ξεχωρίζει η τοξίνη τα καρκινικά από τα φυσιολογικά κύτταρα

Αν και δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη πώς μπορεί και διαχωρίζει τα καρκινικά κύτταρα από τα φυσιολογικά, οι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτή η ικανότητα οφείλεται στη δομή της μεμβράνης των καρκινικών κυττάρων.

Στα υγιή κύτταρα, τα φωσφολιπίδια, φωσφατιδυλοσερίνη (phosphatidylserine, PS) και φωσφατιδυλαιθανολαµίνη (phosphatidylethanolamine, PE), που συνιστούν την κυτταρική μεμβράνη, βρίσκονται στην εσωτερική πλευρά της μεμβράνης στραμμένα προς το εσωτερικό του κυττάρου.

Ενώ στα καρκινικά κύτταρα βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά της μεμβράνης στραμμένα προς το εξωτερικό περιβάλλον του κυττάρου.

Οι ερευνητές εξέτασαν μάλιστα αυτή τη θεωρία βάζοντας την τοξίνη σε μοντέλα μεμβρανών και διαπίστωσαν ότι η παρουσία των φωσφολιπιδίων αυξάνει την ικανότητα πρόσδεσης της τοξίνης.

 

Τα επόμενα βήματα των ερευνητών είναι να κατανοήσουν πλήρως το μηχανισμό με τον οποίο επιλέγει τα καρκινικά κύτταρα καθώς και να μελετήσουν την αλληλουχία του πεπτιδίου και να το βελτιώσουν ώστε να είναι πιο επιλεκτικό και αποτελεσματικό σαν φάρμακο.

Σχετικοί όροι:
1806. Απομονώνεται το 1ο αμινοξύ