Κι όμως τα παιχνίδια ενισχύουν τη μαθηματική συλλογιστική των παιδιών τόσο όσο και το διάβασμα.

ηλεκτρονικά παιχνίδια

Φαίνεται πως τα ηλεκτρονικά παιχνίδια βοηθούν στην καλλιέργεια διαφόρων γνωσιακών δεξιοτήτων, όπως η επίλυση προβλημάτων, η αφηρημένη σκέψη (abstract reasoning), η χωρική λογική (spatial logic).

Αυτό διαπιστώθηκε και σε μια μελέτη ανάμεσα σε χιλιάδες παιδιά ηλικίας 3-18, που αφιέρωναν 1 ώρα την ημέρα σε βίντεο παιχνίδια βρέθηκε ότι έχουν αυξημένη μαθηματική συλλογιστική κατά 9,3% της τυπικής απόκλισης, περίπου το ίδιο δηλαδή με τα παιδιά που αφιερώνουν τον χρόνο αυτό στο διάβασμα.

Το φαινόμενο είναι μεγαλύτερο στα παιδιά που περνούν περισσότερο χρόνο με τους γονείς τους.

Η επίλυση προβλημάτων, ένα πολύ σημαντικό προσόν τόσο στην επαγγελματική μας δραστηριότητα όσο και στην καθημερινότητά μας.

 

--

Πηγή:

η εικόνα ανήκει στη LEGO (store.xbox.com)

Suziedelyte, A. (2015). MEDIA AND HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT: CAN VIDEO GAME PLAYING MAKE YOU SMARTER?. Economic Inquiry.