Το διαιθυλαμίδιο του λυσεργικού οξέος ή LSD, είναι μία κλασική παραισθησιογόνος ουσία που μπορεί να παράγει μεταβαλλόμενες καταστάσεις συνείδησης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αλλοίωση των ορίων μεταξύ εαυτού και περιβάλλοντος, όπως συμβαίνει σε ορισμένες ψυχιατρικές ασθένειες. Γι’ αυτό, οι ειδικοί μελετούν το φάρμακο, με την ελπίδα ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί ως θεραπεία.

ομιλία

Παρά το γεγονός ότι το φάρμακο έχει μοναδική ικανότητα να τροποποιήσει προσωρινά τις λειτουργίες του εγκεφάλου, το LSD έχει ερευνηθεί ελάχιστα λόγω των αυστηρών κανονισμών και του πολιτιστικού στιγματισμού. Αλλά τα τελευταία χρόνια, μερικοί ερευνητές βρήκαν τρόπους να εξετάσουν την αινιγματική ένωση, με στόχο να μάθουν ίσως κάτι για το μεγαλύτερο αίνιγμα που είναι ο εγκέφαλος.

Μέχρι στιγμής, οι επιστήμονες έχουν διαπιστώσει ότι το φάρμακο φαίνεται να επεκτείνει τη συνείδησή κυρίως με την αύξηση της συνδεσιμότητας μεταξύ των δικτύων εγκεφάλου που κανονικά δεν αλληλεπιδρούν.

Για παράδειγμα, όταν ένα άτομο παίρνει LSD, οι περιοχές του εγκεφάλου για την επεξεργασία της όρασης αρχίζουν να επικοινωνούν με πολλές άλλες περιοχές του εγκεφάλου, «βλέπουν» με πολλά μέρη του εγκεφάλου και όχι μόνο με τον οπτικό φλοιό που κανονικά επεξεργάζεται πληροφορίες από τα μάτια μας, γεγονός που μπορεί να εξηγήσει γιατί οι άνθρωποι βιώνουν ζωντανές και σύνθετες οπτικές ψευδαισθήσεις ενώ λαμβάνουν το φάρμακο.

Μια νέα μελέτη εξέτασε πώς το LSD μπορεί να επηρεάσει τον λόγο και τη γλώσσα.

Για το σκοπό αυτό, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να ονομάσουν μια σειρά εικόνων, την πρώτη φορά ήταν υπό την επήρεια LSD ενώ τη δεύτερη ενός placebo (εικονικό φάρμακο).

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ενώ το LSD δεν επηρέαζε το χρόνο αντίδρασης, οι άνθρωποι έκαναν περισσότερα σημασιολογικά/εννοιολογικά λάθη. Αλλά όχι απλά λάθη. Αντ 'αυτού, μερικές φορές ονόμαζαν τα στοιχεία στις εικόνες χρησιμοποιώντας λέξεις με παρόμοιο νόημα. Για παράδειγμα, όταν έβλεπαν μια εικόνα ενός «αυτοκινήτου» μπορεί να έλεγαν κατά λάθος «λεωφορείο» ή «τρένο».

Αυτό δείχνει ότι το LSD φαίνεται να επηρεάζει τα σημασιολογικά δίκτυα του εγκεφάλου ή πώς ο εγκέφαλος συνδέει και αποθηκεύει τις λέξεις και τις έννοιες.

Το LSD ενεργοποιεί πιο ισχυρά το σημασιολογικό δίκτυο, και έτσι έρχονται στο μυαλό περισσότερες παρόμοιες λέξεις από την ίδια οικογένεια.

Η πρόκληση μιας υπερσυνειδησιακής κατάστασης μπορεί να ενισχύσει τη δημιουργικότητα.

Οι επιδράσεις του LSD στη γλώσσα μπορούν να οδηγήσουν σε ένα καταρράκτη συνδέσεων που επιτρέπουν ταχύτερη πρόσβαση σε απομακρυσμένες ή ακόμα και υποσυνείδητες σκέψεις και έννοιες να έρθουν στην επιφάνεια.

Αυτά τα ευρήματα είναι σημαντικά γιατί μπορούν να οδηγήσουν σε καλύτερη κατανόηση της νευροβιολογικής βάσης της ενεργοποίησης του σημασιολογικού δικτύου και στην ανάπτυξη νέων θεραπειών για την κατάθλιψη και άλλων ψυχικών ασθενειών.

Η γλώσσα είναι ένας από τους λιγοστούς τρόπους που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να περιγράψουμε τι συμβαίνει στο μυαλό μας και ένα από τα εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να κατανοήσουμε την ψυχεδελική εμπειρία. Χρησιμοποιώντας το LSD, μπορούμε να μάθουμε περισσότερα για τον εγκέφαλο, με τον ίδιο τρόπο που ένας ιατρικός ερευνητής μπορεί να εξετάσει μια δυσλειτουργία ενός εσωτερικού οργάνου για να κατανοήσει καλύτερα την υγιή λειτουργία του.

Οι πολλές πιθανές χρήσεις αυτής της κατηγορίας ουσιών βρίσκονται υπό επιστημονική συζήτηση.

 

--

Πηγές:

  1. Neiloufar Family, David Vinson, Gabriella Vigliocco, Mendel Kaelen, Mark Bolstridge, David J. Nutt, Robin L. Carhart-Harris. Semantic activation in LSD: evidence from picture naming. Language, Cognition and Neuroscience, 2016; 1 DOI: 10.1080/23273798.2016.1217030
  2. Carhart-Harris, R. L., Muthukumaraswamy, S., Roseman, L., Kaelen, M., Droog, W., Murphy, K., ... & Leech, R. (2016). Neural correlates of the LSD experience revealed by multimodal neuroimaging. Proceedings of the National Academy of Sciences, 113(17), 4853-4858.