Στη μεταμόσχευση οργάνων δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν αρκετοί δότες αλλά και αυτοί που υπάρχουν να είναι συμβατοί με τον δέκτη.

νεφρός

Πριν 15 χρονιά, επιστήμονες της Ιατρικής Σχολής του Johns Hopkins University άρχισαν να αναπτύσσουν μια τεχνική σίγασης του ανοσοποιητικού συστήματος του δέκτη, κάνοντας συμβατούς ακόμα και τους μη συμβατούς δότες. Σήμερα, μετά από 8 χρόνια έρευνας και εξετάζοντας πολλούς ασθενείς, απέδειξαν ότι η τεχνική αυτή δουλεύει καλύτερα από τις άλλες.

Η τεχνική της απευαισθητοποίησης

Όταν το ανοσοποιητικό σύστημα ενός ασθενή προσπαθεί να απορρίψει το μόσχευμα, οι γιατροί κάνουν μία τεχνική που ονομάζεται απευαισθητοποίηση, κατά την οποία φιλτράρουν τα αντισώματα από το αίμα του ασθενή. Τα νέα αντισώματα που θα παράγει ο οργανισμός για να αντικαταστήσει τα προηγούμενα δεν έχουν και τόσες πιθανότητες να επιτεθούν στο μόσχευμα.

Οι ερευνητές παρατήρησαν πάνω από 1.000 ασθενείς στους οποίους εφαρμόστηκε αυτή η νέα μέθοδος και τους συνέκριναν με άλλους τόσους που παρέμεναν στη λίστα αναμονής (κάνοντας αιμοκάθαρση) και κάποιους που τελικά έλαβαν συμβατό μόσχευμα.

Φάνηκε ότι οι ασθενείς που έλαβαν μη συμβατό όργανο είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα επιβίωσης.

Στα 8 χρόνια της μελέτης, επιβίωσε το 77% των ασθενών με το μη συμβατό μόσχευμα ενώ από τους ασθενείς που ήταν στη λίστα αναμονής επιβίωσε το 44%. 

Η ίδια τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στις μεταμοσχεύσεις άλλων οργάνων.

 

--

Πηγές:

η εικόνα ανήκει στο: medicalxpress.com

Orandi, B. J., Luo, X., Massie, A. B., Garonzik-Wang, J. M., Lonze, B. E., Ahmed, R., ... & Dunn, T. B. (2016). Survival benefit with kidney transplants from HLA-incompatible live donors. New England Journal of Medicine, 374(10), 940-950.

Cecka, J. M. (2016). Transplantation: Survival benefits of incompatible living donor kidney transplants. Nature Reviews Nephrology, 12(6), 321-323.