Αυτό το 10λεπτο τεστ μπορεί να ανιχνεύσει την ύπαρξη καρκινικών κυττάρων οπουδήποτε στο σώμα.

10λεπτο τεστ ανιχνεύει τον καρκίνο

Το ανέπτυξε μια ερευνητική ομάδα από το Πανεπιστήμιο του Queensland στην Αυστραλία.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι ο καρκίνος προκαλεί μια ξεχωριστή αναδιάρθρωση στο DNA, όταν τοποθετηθεί σε διάλυμα.

Είναι απλό στην εκτέλεση, οικονομικό, και πολύ πιο γρήγορο από άλλες μεθόδους που χρησιμοποιούνται σήμερα.

Εφάρμοσαν το τεστ σε περισσότερα από 200 δείγματα βιοψίας και αίματος και το τεστ ανίχνευσε τα καρκινικά κύτταρα με ακρίβεια 90%. Έλαβαν δείγματα από καρκίνο του μαστού, του προστάτη, του εντέρου και λεμφώματος. 

Τώρα θέλουν να περάσουν σε μεγαλύτερης κλίμακας κλινικές δοκιμές και δουλεύουν με την εταιρεία UniQuest, ώστε να προχωρήσουν στην εμπορική χρήση του τεστ.

Πώς λειτουργεί το τεστ

Στα καρκινικά κύτταρα συμβαίνει μια επιγενετική αναδιοργάνωση του γενετικού υλικού. Μέσα από μια διαδικασία που ονομάζεται μεθυλίωση δημιουργείται ένα μοτίβο στο γονιδίωμα, που συνίσταται από έντονη μεθυλίωση σε ρυθμιστικές περιοχές του γονιδιώματος, και ανάμεσα τους παρεμβάλλονται μεγάλης έκτασης υπομεθυλιωμένες περιοχές.

Αυτό λοιπόν το μοτίβο μεθυλίωσης, που οι ερευνητές το αποκαλούν Methylscape (=Methylation + Landscape), εντοπίζεται στους περισσότερους τύπους καρκινικών κυττάρων και μπορεί να λειτουργήσει σαν γενικός βιοδείκτης ύπαρξης καρκίνου.

Η μεθυλίωση συμβαίνει και φυσιολογικά στο σώμα και ρυθμίζει ποια γονίδια θα εκφραστούν και ποια όχι. Κατά τη μεθυλίωση, μεθυλομάδες προστίθενται πάνω στο DNA, και δεν αφήνουν να εκφραστούν τα γονίδια αυτής της περιοχής. 

Στα καρκινικά κύτταρα, το γενετικό υλικό είναι σχεδόν "ανοιχτό", εκτός από κάποιες συγκεκριμένες περιοχές με πολύ έντονη μεθυλίωση.

Αν τοποθετηθεί το γενετικό υλικό σε ένα διάλυμα, αυτά τα μεγάλα συσσωματώματα μεθυλομάδων αναδιπλώνονται σε πολύ χαρακτηριστικές τρισδιάστατες δομές και μπορούν να απομονωθούν με προσκόλληση πάνω σε κάποια στερεή επιφάνεια, όπως είναι ο χρυσός.

Σχεδίασαν, λοιπόν, νανοσωματίδια χρυσού, που αλλάζουν χρώμα μόλις ανιχνεύσουν τις τρισδιάστατες δομές, σε μόλις 10 λεπτά. Αν και είναι νανοσωματίδια χρυσού, το διάλυμα είναι ροζ.
- Αν προστίθεται DNA από καρκινικά κύτταρα, προσδένεται με τέτοιο τρόπο που δεν αλλάζει χρώμα.
- Αν όμως το DNA προέρχεται από υγιή κύτταρα, προσδένεται στα νανοσωματίδια με τέτοιο τρόπο που το διάλυμα γίνεται μπλε.

Είναι δυνατή και η ανίχνευση σε δείγματα αίματος γιατί όταν πεθαίνουν τα καρκινικά κύτταρα απελευθερώνουν το γενετικό τους υλικό στο πλάσμα του αίματος.

Ο καρκίνος είναι μια πολύ πολύπλοκη κατάσταση στο σώμα και κάθε τύπος καρκινικού κυττάρου έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αυτό το τεστ όμως καταφέρνει να κάνει αυτόν τον απλό διαχωρισμό. Καρκινικό ή υγιές κύτταρο.