Μία πρωτοποριακή, μη επεμβατική μέθοδος που όμως είναι πολύ νωρίς να πούμε αν θα είναι ασφαλής και αποτελεσματική σε όλες τις περιπτώσεις ασθενών σε κώμα.

ασθενής

Ο 25χρονος ασθενής στον οποίο εφαρμόστηκε είχε σοβαρή εγκεφαλική βλάβη και τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά. Ήταν σαν να έβαλαν τους νευρώνες και πάλι σε λειτουργία.

Μέχρι σήμερα, η διαδικασία που ακολουθούνταν, η εν τω βάθει εγκεφαλική διέγερση (deep brain stimulation), ήταν επικίνδυνη και επεμβατική. Σε αυτή ηλεκτρόδια εμφυτεύονται απευθείας στο θάλαμο του εγκεφάλου, μια περιοχή που ρυθμίζει την εγρήγορση, και παίζει βασικό ρόλο στον τρόπο που ο εγκέφαλος χειρίζεται τη ροή πληροφοριών.

Στη νέα μέθοδο, οι υπέρηχοι στοχεύουν και αυτοί στο θάλαμο, αλλά εφαρμόζονται έξω από το σώμα. Ονομάζεται εστιασμένος υπέρηχος παλμός χαμηλής έντασης (low-intensity focused ultrasound pulsation). Έχει επίσης εφαρμοσθεί για να ελαττώσει τις επιληπτικές κρίσεις σε ασθενείς με επιληψία.

Η συσκευή που χρησιμοποιήθηκε και δημιούργησε αυτή την ηχητική ενέργεια, είχε σχήμα πιάτου και χρησιμοποιήθηκε για μισή ώρα, 10 φορές διάρκειας 30 δευτερολέπτων κάθε μία. Η ενέργεια που παράγει συγκριτικά με μία συσκευή Doppler είναι πολύ μικρότερη.

Αυτή η περίπτωση ήταν επιτυχημένη, αλλά μπορεί να ήταν τυχαία και ο ασθενής να ήταν ήδη στο στάδιο της ανάρρωσης. Γι' αυτό χρειάζεται περισσότερη έρευνα μέχρι να εγκαθιδρυθεί ως θεραπευτική μέθοδος.

Αν αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματική, θα μπορούσε να αναπτυχθεί και μία φορητή συσκευή για την εφαρμογή της, όπως για παράδειγμα ένα κράνος.

 

--

Πηγές:

UCLA RESEARCHERS INVESTIGATE THE USE OF NEUROMODULATION TO TREAT EPILEPSY. fusfoundation.org

Monti, M. M., Schnakers, C., Korb, A. S., Bystritsky, A., & Vespa, P. M. (2016). Non-Invasive Ultrasonic Thalamic Stimulation in Disorders of Consciousness after Severe Brain Injury: A First-in-Man Report. Brain Stimulation.

Works, H. I., Used, W. I. I., & Works, H. W. I. Deep Vein Thrombosis Health Center.