Η μουσική δεν τρέφει μόνο την ψυχή, αλλά και το μυαλό.

παιδί στο πιάνο

Η εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου από την παιδική ηλικία, αυξάνει τις γνωστικές ικανότητες του ατόμου κατά 1/4 της τυπικής απόκλισης και την απόδοση στο σχολείο κατά 1/6 της τυπικής απόκλισης. Μάλιστα φαίνεται ότι βοηθάει πολύ περισσότερο από την ενασχόληση με τον αθλητισμό, τουλάχιστον στο διπλάσιο.

Επιπλέον, οι έφηβοι που έχουν μουσική εκπαίδευση είναι πιο ευσυνείδητοι, ανοιχτοί και φιλόδοξοι.

Αν και οι λόγοι που προκαλούν αυτές τις γνωστικές βελτιώσεις δεν είναι σαφείς, οι ερευνητές πιστεύουν ότι η μουσική εκπαίδευση μπορεί να ενισχύει τη λειτουργία του εγκεφάλου, καθώς καλλιεργεί την επιμονή και αυξάνει την ευσυνειδησία.

 

--

Πηγές:

η εικόνα ανήκει στην: huffpost.com

Hille, A., & Schupp, J. (2013). How learning a musical instrument affects the development of skills.