Ο Sherlock Holmes, από την αγαπημένη μας αγγλική σειρά, έχει ένα "mind palace", ένα κατάλογο όλων των αναμνήσεων και των εμπειριών του. Μπορεί να μην μπορούμε να ανακαλέσουμε τις αναμνήσεις μας τόσο αναλυτικά όπως ο Sherlock, αλλά και το δικό μας μυαλό κάπως έτσι τις οργανώνει και τις ανασύρει.

Sherlock Holmes BBC

Είναι γνωστό ότι όταν θέλουμε να ανακαλέσουμε ένα γεγονός που ζήσαμε για πρώτη φορά, ενεργοποιούμε τις ίδιες περιοχές στον εγκέφαλό μας με άλλους ανθρώπους. Φαίνεται τώρα, μέσα από μία νέα έρευνα, ότι διαφορετικά άτομα μεταξύ τους αποθηκεύουν την ίδια πληροφορία με πολύ παρόμοιο τρόπο.

Δηλαδή καθεμιά μας εμπειρία αποθηκεύεται σαν ανάμνηση με ένα συγκεκριμένο νευρολογικό αποτύπωμα που είναι μετρήσιμο σε κλίμακα μιλιμέτρου. Και αυτό το αποτύπωμα μοιάζει με άλλου ατόμου που είχε την ίδια εμπειρία.

Οι επιστήμονες πίστευαν ότι, παρόλο που οι άνθρωποι έχουν παρόμοια νευρολογική διάταξη, οι ομοιότητες σταματούν σε "κατώτερες" περιοχές του εγκεφάλου, όπως ο ιππόκαμπος, η παρεγκεφαλίδα, και η αμυγδαλή, δομές που είναι κοινές με τα περισσότερα σπονδυλωτά. "Ανώτερες" περιοχές, πιο περίπλοκες στους ανθρώπους, όπως ο φλοιός του εγκεφάλου πιστευόταν ότι έχουν ιδιαίτερα προσωπική και εξατομικευμένη δραστηριότητα για τις αναμνήσεις.

Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτά τα κοινά αποτυπώματα των αναμνήσεων που εντοπίστηκαν στη νέα μελέτη, ήταν αποκλειστικά σε αυτές τις πολύπλοκες περιοχές του φλοιού, συμπεριλαμβανομένου του οπίσθιου έσω φλοιού και του έσω προμετωπιαίου φλοιού.

Γενικά, μας αρέσει να πιστεύουμε ότι ο εγκέφαλός μας και οι αναμνήσεις μας είναι μοναδικές όπως εμείς. Αλλά σε ότι αφορά τον εγκέφαλό μας μοιάζουμε περισσότερο από ότι νομίζουμε.

 

--

Πηγές:

Janice Chen,Yuan Chang Leong,Christopher J Honey,Chung H Yong,Kenneth A Norman, Uri Hasson. Shared memories reveal shared structure in neural activity across individuals. Nature Neuroscience (2016) doi:10.1038/nn.4450