Αν ξεπλύνετε το στόμα σας αντιβακτηριακό στοματικό διάλυμα μετά την άσκηση μπορεί να εμποδίσετε ένα από τα οφέλη της άσκησης: τη μείωση της αρτηριακής πίεσης.

στοματικό διάλυμα

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, τα αιμοφόρα αγγεία διαστέλλονται ως απάντηση στην παραγωγή μονοξείδιου του αζώτου. Αυτή η αύξηση της διαμέτρου των αγγείων αυξάνει την αιματική ροή στους ενεργούς μύες.

Για πολύ καιρό, οι ερευνητές πίστευαν ότι αυτό συμβαίνει μόνο κατά τη διάρκεια της άσκησης, τα τελευταία στοιχεία, όμως, δείχνουν ότι η κυκλοφορία παραμένει υψηλή, δηλαδή μειωμένη αρτηριακή πίεση, ακόμα και μετά την άσκηση. Το πώς γινόταν αυτό ήταν μέχρι τώρα άγνωστο.

Πώς επηρεάζει το βακτηριακό περιβάλλον του στόματος την καρδιαγγειακή υγεία;

Όλα έχουν να κάνουν με το μονοξείδιο του αζώτου που μετατρέπεται σε νιτρικές ενώσεις. Τα νιτρικά, θεωρούνταν ότι δεν έχουν καμία λειτουργία στο σώμα. Ωστόσο, έρευνες την τελευταία δεκαετία έδειξαν ότι μπορούν να απορροφηθούν στους σιελογόνους αδένες και να εκκριθούν με το σάλιο στο στόμα. 

Ορισμένα είδη βακτηρίων στο στόμα μπορούν να χρησιμοποιούν τα νιτρικά και να τα μετατραπούν σε νιτρώδη. Όταν τα νιτρώδη στο σάλιο καταπίνονται, μέρος αυτού του μορίου απορροφάται ταχέως στην κυκλοφορία και μετατρέπεται πάλι σε μονοξείδιο του αζώτου. Με αυτό τον τρόπο παρατείνεται η αγγειοδιαστολή, και έτσι συνεχίζει να μειώνεται η αρτηριακή πίεση και μετά την άσκηση.

Αυτός ο βιολογικός μηχανισμός μπορεί να διακοπεί αν χρησιμοποιήσουμε αντιβακτηριακό στοματικό διάλυμα μετά την άσκηση.

Σύμφωνα με παλαιότερες μελέτες, το αντιβακτηριακό στοματικό διάλυμα φάνηκε να αυξάνει την αρτηριακή πίεση σε συνθήκες ηρεμίας. Η νέα μελέτη ερεύνησε την επίδραση του στοματικού διαλύματος στα αποτελέσματα της άσκησης. Δηλαδή, αν αναστέλλοντας τα στοματικά βακτήρια και παρεμποδίζοντας τη μετατροπή των νιτρικών σε νιτρώδη θα επηρεαζόταν η αρτηριακή πίεση μετά την άσκηση.

nitrate reducing activity oral bacteria

Πείραμα

23 υγιείς ενήλικες έτρεξαν σε ένα διάδρομο για 30 λεπτά. Μετά την προπόνηση, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να ξεπλύνουν το στόμα τους, είτε με ένα αντιβακτηριακό στοματικό διάλυμα ή με εικονικό φάρμακο με γεύση μέντας.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα στοματικά βακτήρια παίζουν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στο  πως αντιδρά ο οργανισμός μας στην άσκηση κατά την πρώτη περίοδο αποκατάστασης, ανοίγουν τα αιμοφόρα αγγεία, προωθώντας τη μείωση της αρτηριακής πίεσης και την οξυγόνωση των μυών. Αν αφαιρεθούν, δεν μπορούν να παραχθούν νιτρώδη και τα αγγεία παραμένουν στην τρέχουσα κατάσταση.

Συγκεκριμένα, η χρήση του αντιβακτηριδιακού στοματικού διαλύματος (0,2% χλωρεξιδίνη) ελάττωσε τη μείωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης. Συγκεκριμένα, μία ώρα μετά το διάδρομο, η μέση μείωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου ήταν -5,2 mmHg. Στην ομάδα που χρησιμοποίησε στοματικό διάλυμα (0,2% χλωρεξιδίνη), η μείωση ήταν πολύ μικρότερη, παρουσιάζοντας κατά μέσο όρο -2,0 mmHg στο ίδιο χρονικό σημείο, επόμενος η χρήση του αντιβακτηριδιακού στοματικού διαλύματος μείωσε τη μείωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης περισσότερο από 60%. Δύο ώρες μετά το διάδρομο, η ομάδα με το στοματικό διάλυμα δεν έδειξε σημάδια μείωσης της αρτηριακής πίεσης που να προκύπτουν από την άσκηση, ενώ η ομάδα του εικονικού φαρμάκου έδειξε σημαντική μείωση σε σύγκριση με τις τιμές πριν την άσκηση.

Επιπλέον παρατηρήθηκε ότι τα επίπεδα νιτρωδών στο αίμα των συμμετεχόντων που έλαβαν στοματικό διάλυμα δεν αυξήθηκαν μετά την άσκηση, ενώ στην ομάδα εικονικού φάρμακου αυξήθηκαν. Αυτό δείχνει ότι τα στοματικά βακτήρια αποτελούν βασική πηγή νιτρωδών στην κυκλοφορία τουλάχιστον κατά την πρώτη περίοδο της αποκατάστασης μετά την άσκηση. Τα συμπέρασμα αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη μέχρι πρότινος αντίληψη ότι η κύρια πηγή νιτρωδών στην κυκλοφορία μετά την άσκηση ήταν το μονοξείδιο του αζώτου που σχηματιζόταν μόνο κατά τη διάρκεια της άσκησης στα ενδοθηλιακά κύτταρα.

Βλέποντας τον αντίκτυπο του στοματικού περιβάλλοντος σε όλο τον οργανισμό, μας υπενθυμίζει ότι οργανισμός μας είναι ένα ενιαίο σύστημα και υπάρχει συνεχής επικοινωνία. Είναι σημαντικό επίσης ότι όλα τα βακτήρια δεν είναι αναγκαστικά βλαβερά για εμάς, σκοτώνοντάς τα όλα αδιακρίτως, ενδεχομένως να παρεμποδίζονται σημαντικές βιολογικές διεργασίες απαραίτητες για την καλή υγεία.

Σχετικοί όροι: