Το τρέξιμο επηρεάζει τη διάταξη του εγκεφάλου παρόμοια με άλλες σύνθετες δραστηριότητες, όπως το παίξιμο ενός μουσικού οργάνου.

τρέξιμο

Σε μια πρόσφατη μελέτη, ερευνητές συνέκριναν τη λειτουργία του εγκεφάλου δρομέων με άλλους ανθρώπους που δεν είχαν για τουλάχιστον 1 χρόνο αθλητική δραστηριότητα, ηλικίας 18-25 ετών, με παρόμοιο δείκτη μάζας σώματος και επίπεδο εκπαίδευσης.

Φαίνεται, λοιπόν, ότι οι αθλητές έχουν καλύτερη λειτουργική συνδεσιμότητα ή περισσότερες συνδέσεις, σε αρκετές περιοχές του εγκεφάλου, όπως ο μετωπιαίος φλοιός που παίζει σπουδαίο ρόλο σε γνωσιακές λειτουργίες όπως ο σχεδιασμός, η ικανότητα λήψης αποφάσεων και η ικανότητα εναλλαγής της προσοχής ανάμεσα σε διαφορετικές δραστηριότητες.

Σε προηγούμενες μελέτες, έχει φανεί ότι και άλλες δραστηριότητες που απαιτούν ακριβή έλεγχο των κινήσεων, όπως το παίξιμο του μουσικού οργάνου ή εκείνες που απαιτούν απόλυτο συντονισμό χεριών και ματιών, όπως το γκολφ, μπορούν να τροποποιήσουν τη διάταξη και τη λειτουργία του εγκεφάλου.

Το τρέξιμο είναι μια αθλητική δραστηριότητα που δεν απαιτεί τόσο ακριβή έλεγχο των κινήσεων, αλλά είναι επαναλαμβανόμενη και χρειάζεται σχεδιασμό και λήψη αποφάσεων. Μέχρι τώρα, δεν είχε μελετηθεί ιδιαιτέρως η επίδραση τέτοιων αθλητικών δραστηριοτήτων στον εγκέφαλο.

Η μελέτη έγινε σε νεαρά άτομα. Το ερώτημα είναι αν αυτή η συνδεσιμότητα του εγκεφάλου δίνει ένα πλεονέκτημα σε μεγαλύτερη ηλικία. Μιας και οι περιοχές του εγκεφάλου που αλλάζουν, είναι και αυτές που επηρεάζονται καθώς γερνάμε.

Νοῦς ὑγιής ἐν σώματι ὑγιεῖ.

 

--

Πηγές:

  1. Raichlen, D. A., Bharadwaj, P. K., Fitzhugh, M. C., Haws, K. A., Torre, G. A., Trouard, T. P., & Alexander, G. E. (2016). Differences in Resting State Functional Connectivity between Young Adult Endurance Athletes and Healthy Controls. Frontiers in Human Neuroscience, 10, 610.
  2. Di, X., Zhu, S., Jin, H., Wang, P., Ye, Z., Zhou, K., ... & Rao, H. (2012). Altered resting brain function and structure in professional badminton players. Brain connectivity, 2(4), 225-233.
  3. Jäncke, L., Koeneke, S., Hoppe, A., Rominger, C., & Hänggi, J. (2009). The architecture of the golfer's brain. PloS one, 4(3), e4785.
  4. Wang, J., Lu, M., Fan, Y., Wen, X., Zhang, R., Wang, B., ... & Huang, R. (2015). Exploring brain functional plasticity in world class gymnasts: a network analysis. Brain Structure and Function, 1-17.