Είναι γνωστή πρακτική στους γονείς αν θέλουν να ησυχάσουν τα παιδιά να τους δίνουν το tablet. Φαίνεται όμως ότι όταν πρόκειται τα παιδιά να μπουν για εγχείρηση είναι καλύτερα και από τα ηρεμιστικά.

παιδί το παιχνίδι στο tablet

Τα παιδιά θαμπώνονται από τα tablet και απορροφούνται στα παιχνίδια. Αυτό έχει και τα καλά του..

Μια ερευνητική ομάδα μελέτησε παιδιά 4-10 ετών τα οποία επρόκειτο να χειρουργηθούν. Σε κάποια χορήγησε το ηρεμιστικό μιδαζολάμη (midazolam) μία βενζοδιαζεπίνη με κατασταλτική και υπναγωγό ενέργεια, σημαντικού βάθους, για να ηρεμήσουν λίγο πριν μπουν στο χειρουργείο. Σε άλλα παιδιά τους έδωσαν να παίξουν ένα παιχνίδι στο iPad, κατάλληλο για την ηλικία τους.

Ψυχολόγοι μελέτησαν τα επίπεδα του άγχους των παιδιών σε 4 στάδια. Όταν έφτασαν στο νοσοκομείο, τη στιγμή που τα έπαιρναν από τους γονείς τους για να μπουν στο χειρουργείο, μέσα στο χειρουργείο και μετά στο θάλαμο μέχρι να συνέλθουν από την αναισθησία. Επίσης αξιολόγησαν την αγωνία των γονιών και έλαβαν τη γνώμη των νοσηλευτών.

Όπως είναι φυσικό, παιδιά, γονείς και νοσηλευτές, όλοι προτίμησαν το tablet από τα φάρμακα για να καλμάρουν τα νεύρα των παιδιών πριν από μια στρεσογόνο επέμβαση.

 

--

Πηγή:

iPads as effective as sedatives for children before operations. WORLD FEDERATION OF SOCIETIES OF ANAESTHESIOLOGISTS. PUBLIC RELEASE: 28-AUG-2016 eurekalert.org