Οι οργανισμοί που πέφτουν θύματα θηρευτών έχουν αναπτύξει ορισμένες στρατηγικές αποφυγής του θηρευτή προκειμένου να επιβιώσουν!

σαύρα

Η αυτοτομία και ο εξεντερισμός είναι δυο ακραίες περιπτώσεις που εξασφαλίζουν όμως την επιβίωση στο θήραμα μερικές φορές ακόμα και έπειτα από αρπαγή.

Η αυτοτομία είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται από πολλά ζώα προκειμένου να διαφύγουν. Κατά την αυτοτομία το ζώο αποκόπτει μόνο του σε προκαθορισμένες θέσεις κάποιο ή κάποια τμήματα του σώματός του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν είδη της οικογένειας σαυρών Gekkonidae οι οποίες έχουν την ικανότητα να αποκόπτουν τμήμα της ουράς προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη. Άλλο παράδειγμα αποτελεί ο αστερίας ο οποίος αποκόπτει σε παρόμοια περίσταση τους βραχίονές του. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη που αποκόπτονται έχουν αναγεννητική ικανότητα!

Από την άλλη ο εξεντερισμός συναντάται κυρίως σε θαλάσσιους βενθικούς οργανισμούς και συγκεκριμένα στα ολοθούρια και περιλαμβάνει αποκοπή του εντέρου ή άλλων εσωτερικών οργάνων των ζώων. Ο εξεντερισμός αποτελεί «ειδική» περίπτωση αυτοτομίας. Ωστόσο ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί με σιγουριά.

 

--

Πηγές:

η εικόνα ανήκει στο : farm2.static.flickr.com

P. W. Bateman, P. A. Fleming. To cut a long tail short: a review of lizard caudal autotomy studies carried out over the last 20 years. Journal of Zoology. Volume 277, Issue 1, pages 1–14, January 2009

A. R. Clause, E. A. Capaldi, Caudal autotomy and regeneration in lizards. Journal of Experimental Zoology Part A: Comparative Experimental Biology. Volume 305A, Issue 12, pages 965–973, 1 December 2006