Δεν έχουν μόνο δυνατή όσφρηση αλλά και σύστημα πλοήγησης.

σκύλος

Οι σκύλοι οδηγούνται από θετικά σήματα, δηλαδή ευχάριστους συσχετισμούς με μέρη και ανθρώπους, που μαζί με τη δυνατή τους όσφρηση τους δείχνουν το δρόμο της επιστροφής.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα μόριο που έχουν τα πρωτεύοντα που σχετίζεται με την ικανότητα αντίληψης των μαγνητικών πεδίων.

Το κυτόχρωμα 1 είναι ένα μόριο για την αντίληψη τους φωτός και ρυθμίζει τον κιρκάδιο ρυθμό από τα φυτά μέχρι τα ψάρια. Εντοπίζεται στα κωνία, κύτταρα του αμφιβληστροειδούς, σε διάφορα είδη ζώων, όπως οι σκύλοι, οι αλεπούδες, οι λύκοι, οι αρκούδες, τους ασβούς αλλά και στα πουλιά.

Ωστόσο, το μόριο δεν έχει εντοπισθεί σε είδη όπως οι νυχτερίδες, ένα από τα γνωστά ζώα που καθοδηγείται από τα μαγνητικά πεδία. Ίσως να έχει αναπτύξει πιο εξελιγμένες μεθόδους αντίληψης των μαγνητικών πεδίων ή μπορεί ακόμη να εμπλέκονται και άλλες βιολογικές μέθοδοι.

 

--

Πηγές:

η εικόνα ανήκει στο: mediatress.com

  1. Lazarowski, L., & Dorman, D. C. (2014). Explosives detection by military working dogs: olfactory generalization from components to mixtures. Applied Animal Behaviour Science, 151, 84-93.
  2. Nießner, C., Denzau, S., Malkemper, E. P., Gross, J. C., Burda, H., Winklhofer, M., & Peichl, L. (2016). Cryptochrome 1 in retinal cone photoreceptors suggests a novel functional role in mammals.Scientific reports, 6.
  3. Thorsten Ritz, Klaus Schulten.The Magnetic Sense of Animals. (ks.uiuc.edu)