Μοιάζει με πέτρα, αλλά δεν είναι ... Αποκαλείται και ζωντανός βράχος (living rock).

Pyura chilensis

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο οργανισμό, το Pyura chilensis. Εξωτερικά έχει πολύ ιδιαίτερη μορφολογία και μοιάζει με βράχο, πρόκειται όμως για ένα ζώο το οποίο ανήκει στο φύλλο των χορδωτών, στην τάξη των ασκιδίων και στην οικογένεια Pyuridae. Μέσα από το σκληρό περίβλημα υπάρχει ένα σύνολο οργάνων που επιτελούν τις λειτουργίες του ζώου.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στα αρχικά στάδια της ζωής του είναι αρσενικό ενώ αργότερα γίνεται ερμαφρόδιτο. Η αναπαραγωγή του γίνεται με απελευθέρωση αυγών και σπέρματος στο εξωτερικό περιβάλλον, ενώ όταν βρίσκεται μόνο του προβαίνει σε αυτογονιμοποίηση.

pyura chilensisΤο Pyura chilensis αποτελεί εξαιρετικό έδεσμα, στις ακτές της Χιλής το τιμούν ιδιαιτέρως τρώγοντάς το με διάφορους τρόπους ή και ωμό. Αξιοσημείωτη επίσης είναι και η εξαγωγή του σε άλλες χώρες με τη Σουηδία και την Ιαπωνία να κατέχουν τις πρώτες θέσεις.

--

Πηγές:

R. SEPÚLVEDA, J. M. CANCINO, M. THIEL. The peracarid epifauna associated with the ascidian Pyura chilensis. Journal of Natural History. Volume 37, Issue 13, 2003

ANDREW R. DAVIS. Over-exploitation of Pyura chilensis (Ascidiacea) in southern Chile: the urgent need to establish marine reserves. Revista Chilena de Historia Natural. 68: 107-116, 1995