Όλοι μας θαυμάζουμε και εντυπωσιαζόμαστε από το ξεχωριστό και το σπάνιο. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για τις λευκές τίγρεις λόγω της μοναδικότητάς τους. Παρόλα αυτά δεν είναι οι μόνες που είναι σπάνιες. Δεν πρόκειται για ξεχωριστό είδος τίγρης αλλά για μια χρωματική παραλλαγή που οφείλεται σε διαφορετικό αλληλόμορφο γονίδιο.

τίγρη της βεγγάλης

Όλοι μας θαυμάζουμε και εντυπωσιαζόμαστε από το ξεχωριστό και το σπάνιο.

Η λευκή τίγρης

Για αυτό ιδιαίτερη μνεία γίνεται για τις λευκές τίγρεις λόγω της μοναδικότητάς τους. Παρόλα αυτά δεν είναι οι μόνες που είναι σπάνιες. Επίσης αυτό που ίσως δεν γνωρίζουν πολλοί είναι ότι δεν πρόκειται για ξεχωριστό είδος τίγρης αλλά για μια χρωματική παραλλαγή που οφείλεται σε διαφορετικό αλληλόμορφο γονίδιο.

Ουσιαστικά δηλαδή μια άσπρη τίγρη μπορεί να προκύψει από τη διασταύρωση δυο κανονικών τίγρεων που όμως διαθέτουν και οι δύο το αλληλόμορφο που είναι υπεύθυνο για το άσπρο (ή άλλο) χρώμα.

Τα διαφορετικά αλληλόμορφα μπορούν να δώσουν τις γνωστές σε όλους λευκές τίγρεις. Οι οποίες προέρχονται από τις τίγρεις της Βεγγάλης οι οποίες διαθέτουν το αλληλόμορφο για το λευκό χρώμα. Μάλιστα ο μεταλλαξιογόνος παράγοντας είναι μια πρωτεΐνη που ονομάζεται SLC45A2 και παρεμποδίζει τη σύνθεση μελανίνης.

Η χρυσή τίγρης

χρυσή τιγρης

Άλλο αλληλόμορφο μας δίνει τις λεγόμενες Χρυσές Τίγρεις οι οποίες διαθέτουν ανοικτόχρωμη γούνα και λευκά πόδια. Οι χρυσές τίγρεις μπορεί να φέρουν το γονίδιο της λευκής τίγρης, και να δώσουν λευκούς απογόνους κατά το ζευγάρωμά τους.

Η μπλε τίγρης

τιγρη της Μάλτας

Η τίγρη της Μάλτας είναι μια άλλη τίγρη που προκύπτει από αντίστοιχο μεταλλαγμένο αλληλόμορφο. Είναι γκρίζα με μια μπλε απόχρωση για αυτό λέγεται και μπλε τίγρη.

Η μαύρη τίγρης

Τέλος έχει αναφερθεί η ύπαρξη μαύρης τίγρης χωρίς όμως να έχει επισήμως καταγραφεί.

Όλες αυτές οι τίγρεις αποτελούν άτομα που έχουν προκύψει από μεταλλάξεις αλληλομόρφων και είναι σπάνιες. Δηλαδή δεν αποτελούν ξεχωριστό είδος πράγμα που σημαίνει πως δεν απειλούνται με εξαφάνιση περισσότερο από ότι και οι κανονικές τίγρεις.

 

--

Πηγές:

η εικόνα τίγρης της Βεγγάλης ανήκει στο tioharimrtie.blogspot.gr

η εικόνα της λευκής τίγρης ανήκει στο wallkinds.com

η εικόνα της τίγρης της Μάλτας ανήκει στο forwallpaper.com

R. W. Guillery, J. H. Kaas. Genetic Abnormality of the Visual Pathways in a "White" Tiger. Science 22 June 1973: Vol. 180 no. 4092 pp. 1287-1289  DOI: 10.1126/science.180.4092.1287

Golden tabby Bengal tigers". Lairweb.org.nz. Retrieved 2009-03-07

wikipedia.org

Σχετικοί όροι:
Τι είναι αυτό που ελκύει τα σαρκοφάγα ζώα στο κρέας